Jaki podatek wybrać?

Od 1 stycznia 2022 roku Nowy Polski Ład wprowadził szereg zmian w sferze podatków. Zapowiadane zmiany miały ułatwić życie wielu ludziom, w tym przedsiębiorcom. Rzeczywistość jednak przerosła zamierzenia programowe i zapoczątkowała dalsze zmiany do nowych przepisów.

Największą zmianą – zapewne wielu tak sądzi, bo dotknęła  niemalże wszystkich – jest składka zdrowotna, która mało odczuwalna wcześniej, stała się sporym utrudnieniem i obciążeniem finansowym.

Jeszcze nowe przepisy  na dobre się nie utrwaliły a już od 1 lipca weszły w życie kolejne zmiany. 

Jak odnaleźć się w Nowym Polskim Ładzie? Jaki podatek wybrać, aby za dużo nie stracić? A może zyskać?

Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Zapoznaj się ze zmianami.

Wybierz skalę podatkową – jeśli masz dużo kosztów, bo te obniżą Twój dochód a więc podstawę opodatkowania.
Ponadto Twoja składka zdrowotna będzie niższa, bo liczona będzie od niższego dochodu.
Do dyspozycji masz ponadto szereg ulg w rozliczeniu rocznym, czego nie ma przy innych formach opodatkowania, np. przy ryczałcie i podatku liniowym. Kwota wolna od podatku to 30 000 zł.

Stawki:
– od 1 lipca 2022 obowiązuje stawka 12%  do 120 000 minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł, która zastąpiła stawkę 17%  podatku oraz kwotę zmniejszającą podatek  5100 zł, wprowadzone  1 stycznia 2022;
– 32% – powyżej 120 000, czyli 10800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł (było wcześniej 15300 + 32% od nadwyżki).

A co ze składką zdrowotną?
Składka zdrowotna w wysokości 9% liczona jest od dochodu za poprzedni miesiąc i nie podlega odliczeniu od podatku, jak to było poprzednio.

To dobre rozwiązanie dla tych, którzy mają dochody powyżej 120 000 zł z tytułu prowadzenia działalności (tylko i wyłącznie), a ponadto mają inne źródła dochodów, np. etat.

Dlaczego?
Bo ulgi rozliczysz z tych dodatkowych tytułów a przy liniowym brak np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy ulgi dla samotnego rodzica. Nie dostaniesz też ulgi na dzieci i innych.
Ale od 1 lipca 2022 zaliczysz część składki zdrowotnej w koszty.

Podstawą opodatkowania jest dochód: przychody minus koszty. Brak progów podatkowych – stawka zawsze 19% bez limitu dochodów.
Opcja ta nie dopuszcza jednak świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

To prostsza forma opodatkowania i polega na opodatkowaniu przychodów określoną stawką podatku – nie stosuje się żadnych kosztów. Ryczałt przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub świadczących usługi najmu również w formie spółki jawnej i cywilnej, a także dla duchownych.

Przepisy precyzują trzy podstawowe warunki skorzystania z ryczałtu:
nieprzekroczenie limitu za poprzedni rok – 2 mln euro
świadczenie określonych usług wymienionych w katalogu,
zakaz świadczenia usług dla obecnego lub byłego pracodawcy (przez 1 rok).

Stawki ryczałtu uzależnione są od profilu prowadzonej działalności i wynoszą odpowiednio: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

Nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczałt. Wyłączenia w zakresie: prowadzenia aptek, handlu dewizami, handlu częściami do pojazdów mechanicznych, wytwarzanie wyrobów akcyzowych.

Od 1 lipca 2022 jest możliwość odliczenia 50% wysokości składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Co musisz wiedzieć

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
Jeśli chcesz ją prowadzić, to koniecznie musisz się zarejestrować w CEiDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli jednak masz zamiar działać na niewielką skalę, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca, jest to wtedy działalność nierejestrowa.
Warunek konieczny – przychody nie mogą przekroczyć kwoty 1505 zł (50% minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku).

Dochodem z działalności gospodarczej jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta z działalności w roku podatkowym.
Jeśli koszty są wyższe od przychodów, wówczas występuje strata
ze źródła przychodów.

Przychody
to kwoty należne, nie tylko te otrzymane.

Natomiast koszty uzyskania przychodów są to koszty poniesione w celu ich osiągnięcia lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów.